Research agenda

Researchagenda 2022

De volgende stap in het bestendigen van dit onderzoekssamenwerkingsverband is in 2016 gezet door het maken van een gezamenlijke en breed gedragen Researchagenda IC Neonatologie. Per centrum zijn maximaal 2 belangrijke onderzoeksvragen ingediend waarna elke centrum een prioritering mocht aangeven voor al deze onderwerpen. Daarnaast is gevraagd aan de patiëntenvereniging Care4Neo om ook hun prioritering aan te geven. Deze stemmen werden gezamenlijk opgeteld en per “meeste stemmen geldt” is de prioritering voor de researchagenda aangebracht. Het belangrijkste doel van deze agenda is het bevorderen van een continue stroom van subsidie aanvragen richting de subsidiegevers.

Begin juni 2022 is aan de centra gevraagd om voorstellen in te dienen, deze zijn in september verzameld en naar alle centra gestuurd om met de achterban een prioritering aan te geven. Deze zijn begin september naar het N3-bureau gestuurd en die heeft alles opgeteld en daar is de Research agenda IC Neonatologie 2022 uit ontstaan.
Er werden 16 voorstellen ingediend waarbij de eerste tien met de hoogste prioriteit zijn weergegeven op de website. 

Research agenda 2022:

  • De EPI-DAF (Extremely Preterm Infants – Dutch Analysis on Follow-up) 2 study
  • Safely reduce antibiotic exposure in preterm infants with Presepsin: a cluster randomized study (the Presepsin study)
  • Intranasal Stem cells to Treat Perinatal brain injury and combat Cerebral Palsy (the iSToP-CP study)
  • Leidt een hogere fototherapie behandelgrens (gebaseerd op de zwangerschapsduur) versus een lagere grens (gebaseerd op het geboortegewicht) tot minder bloedafnames en kortere fototherapieduur met dezelfde psychomotore ontwikkeling bij prematuren < 30 weken? (the NICE Tresholds-trial)
  • Cross-sectional cohort qualitative study to understand the perspective of quality of life experienced by parents/preterm infants, followed by the POPS2 study
  • Postnatal corticosteroids in the prevention of infants at high risk of bronchopulmonary dysplasia (the SToP-BPD 2 study).
  • Optimale behandeling van neonataal circulatoir falen/shock door verschillende oorzaken (the Opti-Shock study)
  • De invloed van automatische controle van zuurstoftoediening op de outcome van prematuren: RCT (the A-FiO2 study).
  • Prevention of causes and consequences of preterm birth  (the PREVENT EARLY study)
  • Sepsis voorspelling met Artificiële intelligentie (the AI-Sepsis study)
Foto boven pagina: