Algemene informatie

Doel N3 Research 

Het doel van de N3 is het bundelen van kennis en samenwerking op het gebied van richtlijnontwikkeling, kwaliteit en onderzoek ter verbetering van diagnostiek, behandeling en uitkomst van zieke pasgeborenen. 

Het doel van dit netwerk is de kwaliteit van de zorg in Nederland verbeteren door: 

1.             samen richtlijnen te ontwikkelen, en implementeren

2.             samen belangrijke klinische uitkomsten van de zorg met elkaar te vergelijken en daar waar nodig te verbeteren, 

3.             en samen wetenschappelijk onderzoek te doen indien er hiaten in kennis aanwezig zijn.

De N3 Research werkgroep zorgt voor vaststellen prioritering onderzoeksvragen, gezamelijk aanvragen van subsidie gelden en uitvoeren multicenter studie geinitieerd door eigen organisatie of externe organisaties. 

Leden N3 werkgroepen

De N3 wil graag duidelijk hebben wie per centrum het aanspreek punt is voor de betreffende werkgroep. Voor de N3-Research is er per centrum één persoon het aanspreekpunt (werkgroep lid). Het werkgroep lid delegeert N3 studies binnen zijn centrum en is verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken binnen de werkgroep. Het werkgroep lid draagt zorg voor overdracht naar collega’s in eigen centrum. Er mogen natuurlijk meerdere personen van een centrum naar de vergaderingen komen en er mogen, als men dat wenst ook meerdere personen per centrum op de mailinglijst komt te staan.

Centrum* Werkgroeplid CC email
Amsterdam UMC Wes Onland Chris van den Akker
Erasmus MC Rob Taal Marijn Vermeulen
Isala Zwolle Marieke Hemels Maurike de Groot
Leiden UMC Vincent Bekker Sylke Steggerda
Maxima Medisch Centrum  Hendrik Niemarkt Peter Andriessen
Maastricht UMC Eduardo Villamor Reint Jellema
UMC Groningen Peter Dijk Chris Hulzebos
Radboud UMC Willem de Boode Rosa Geurtzen
UMC Utrecht Jeroen Dudink Manon Benders

*volgorde volgens Castor database

Daarnaast zijn twee verpleegkundigen lid van de werkgroep N3 Research, te weten Agnes van den Hoogen (UMCU) en Joke Wielenga (AUMC).

Vergaderdata planning 2024

De planning is om 3 keer per jaar een N3-Reseach vergadering te houden. Hierbij proberen we om wat wisseling in de dagen van de week te houden. We zullen ook op wisselende locaties de vergadering houden zodat iedereen een keer weinig reistijd kwijt is. En één keer per jaar zal er een (grote) N3 meeting komen. Dit is een jaarlijkse vergadering met alle takken van de N3.

N3 Research data 2024: woensdag 28 februari, donderdag 16 mei, vrijdag 20 september

N3 Retraite 2024: donderdag 7 november 

 

Wanneer is een studie een N3 studie?

Als een studie gezamenlijk met > 3 centra gedaan wordt dan is het voorstel dat er van de subsidie een basis tarief van 6% per studie gevraagd wordt + 1% per deelnemend centrum. Daar mee is het totaal 10- 15%. Hou hier dus ook rekening mee met je subsidie aanvraag. Op de begroting van je studie valt dit onder project coördinatie.

Wat kan de N3 voor je doen?

De N3 biedt kennis en ervaring op het gebied van multi-center studies. Hierdoor kan er tijd en geld bespaard worden. Het netwerk kan hulp bieden bij het uitrollen van je multi-centre studie. Denk hierbij

aan advies en hulp bij:

  • Subsidieaanvraag

  • METC indiening

  • Ontwikkeling van CRF

  • Samenstellen TMF-ISF

  • Onderhandelingen bij externe afdelingen/bedrijven (bv laboratoria)
     

 

 

 

Foto boven pagina: