Welkom op de website van de N3 – dat staat voor het Neonatologie Netwerk Nederland.

Alle 9 Neonatologie Intensive Care Units (NICU’s) zijn in de Netwerk verenigd met als ambitie de toekomst voor zieke pasgeborenen te verbeteren.

Dit doen we door onze kennis en ervaringen te bundelen en samen wetenschappelijk onderzoek te doen, samen richtlijnen te ontwikkelen en samen belangrijke uitkomsten van de zorg met elkaar te vergelijken.
De N3 staat daarom ook voor de 3 werkgroepen van het Netwerk: Neonatologie Research, Neonatologie Aanbevelingen en Neonatologie Benchmarking.

Ambitie: Wij willen de toekomst voor zieke pasgeborenen verbeteren.

Doelstellingen van N3: Het doel van de N3 is het bundelen van kennis en samenwerking op het gebied van onderzoek, richtlijnontwikkeling en kwaliteit ter verbetering van diagnostiek, behandeling en uitkomst van zieke pasgeborenen

Er is een functioneel account voor uw kliniek aangemaakt. Met dit account kunnen u en uw collega’s in uw centrum inloggen om informatie te bekijken over de N3 bestemd voor verpleegkundigen, onderzoeksmedewerkers en medici.
Op deze site vindt u essentiele informatie over de N3 organisatie (onder de knop Home), de verschillende onderdelen van de N3, waaronder informatie over alle lopende studies (submenu N3 Research).

NB. Deze pagina werkt het meest optimaal onder Google Chrome.

Mocht u vragen hebben, dan horen wij het graag!

 

Debbie Nuytemans
Wes Onland

 

Historie en behaalde resultaten N3

NNRN

In 2008 is het Nederlands Neonatologie Research Netwerk (NNRN) begonnen met als doel het gezamenlijk verrichten van multicenter studies op het gebied van de Neonatologie in Nederland. Sindsdien zijn er 4 grote, door de ZonMW gefinancierde multicenter studies verricht (Hypo-Exit, BARTrial, Pharmacool en SToP-BPD trial) en is de 5e recent van start gegaan (BeNeDuctus), met een totaal van 3000 inclusies en 2.4 miljoen subsidie. Tot dusver heeft dit een tiental publicaties gegenereerd in vooraanstaande internationale “peer reviewed” vakbladen, en staan er nog veel meer op stapel.

Werkgroepen NICU richtlijnen en benchmarking

Een eerste stap richting professionalisering van het kwaliteitsnetwerk werd in 2013 gezet toen het research netwerk werd uitgebreid met een werkgroep voor landelijke NICU richtlijnen (later aangepast tot N3 Aanbevelingen, SKMS gesubsidieerd, 115 KE) en een werkgroep voor Benchmarking van de uitkomsten van de 9 NICU’s (SKMS gesubsidieerd, 240 KE).  

De werkgroep N3 Aanbevelingen heeft tot dusver vele geaccordeerde aanbevelingen geproduceerd, die inmiddels op de 9 NICU’s zijn geïmplementeerd. Hierdoor worden voor patiënten met uiteenlopende diagnoses, zoals bijvoorbeeld necrotiserende enterocolitis, een uniform beleid gevoerd op de 9 NICU’s volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Daarnaast zorgt deze werkgroep voor input richting de N3 Research werkgroep, namelijk waar de hiaten in wetenschappelijke kennis zijn, en waar de verschillen in praktijk aanwezig zijn, maar ook voor input richting de N3 benchmarking waar mogelijk prospectief in de volgende jaren naar gekeken moet worden wat betreft benchmarking.

De werkgroep N3 Benchmarking heeft afgelopen jaren een intensieve exercitie uitgevoerd door het verouderde PRN formulier te verbeteren zodat de dataregistratie per 1 januari 2018 meer conform (of zelfs nagenoeg identiek aan) de Vermont Oxford Network kan worden verzameld. Daardoor zullen we vanaf 2018 ook in staat zijn onze verrichtingen in Nederland te vergelijken met het buitenland.

Daarnaast is gekeken op welke manier de benchmarking van mortaliteit van pasgeborenen met een zwangerschapsduur tussen de het beste vormgegeven kon worden waarvan de Neoned een uitgebreide rapportage heeft gekregen.

Researchagenda

De volgende stap in het bestendigen van dit onderzoekssamenwerkingsverband is in 2016 gezet door het maken van een gezamenlijke en breed gedragen Researchagenda IC Neonatologie. Per centrum zijn 2 belangrijke onderzoeksvragen ingediend waarna elke centrum een prioritering mocht aangeven voor al deze onderwerpen. Per “meeste stemmen geldt” is de prioritering voor de researchagenda aangebracht. Het belangrijkste doel van deze agenda is het bevorderen van een continue stroom van subsidie aanvragen richting de subsidiegevers.