Bestuur en Oprichtingsdocumenten

Visie documenten en beleidsplannen  N3

Alle Neonatologie Intensive Care Units (NICU’s) in Nederland zijn in het Netwerk verenigd met als ambitie de toekomst voor zieke pasgeborenen te verbeteren.

Om dit te bewerkstelligen is een kwaliteitsnetwerk opgesteld, genaamd “Neonatologie Netwerk Nederland N3”.

Doelstellingen van N3: Het doel van de N3 is het bundelen van kennis en samenwerking op het gebied van richtlijnontwikkeling, kwaliteit en onderzoek ter verbetering van diagnostiek, behandeling en uitkomst van zieke pasgeborenen.

Het doel van dit netwerk is de kwaliteit van de zorg in Nederland verbeteren door:

  1. samen richtlijnen te ontwikkelen, en te implementeren
  2. samen belangrijke klinische uitkomsten van de zorg met elkaar te vergelijken en daar waar nodig te verbeteren,
  3. en samen wetenschappelijk onderzoek te doen indien er hiaten in kennis aanwezig zijn.

De N3 staat daarom ook voor de 3 werkgroepen van het Netwerk: N3 Research, N3 Aanbevelingen en N3 Benchmarking.

Deze 3 werkgroepen geven input aan elkaar, vullen elkaar aan, versterken elkaar en controleren elkaar.

Bestuur Stichting N3

volgt

Visiedocumenten en beleidsplannen

Oprichtingsakte Stichting Neonatologie Netwerk Nederland (N3)

Oprichtingsbrief N3 raad van bestuur academische centra 2018

Huishoudelijk regelement N3

Visiedocument N3 2018 tot 2020

Visiedocument N3 2021 tot 2023