Dolphin study

 

In 2022 is de Dolphin studie van start gegaan in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht! Ook in het Radboud UMC Nijmegen, het Amsterdam UMC, en in het Maxima Medisch Centrum Veldhoven kunt u benaderd worden om deel te namen aan deze studie.

 

Achtergrond
Voeding is erg belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen. Bij kinderen die te vroeg geboren worden loopt de hersenontwikkeling vaak achter, ook na de uitgerekende datum. Met de juiste voeding zouden we de hersenontwikkeling bij te vroeg geboren kinderen mogelijk kunnen ondersteunen. Steeds meer onderzoeken laten zien dat dit kan met combinaties van voedingsstoffen die in moedermelk en flesvoeding zitten, waaronder bepaalde vetzuren, vitamines, en mineralen.

Het onderzoek
In de Dolphin studie willen we onderzoeken of extra inname van deze voedingsstoffen de hersenontwikkeling van te vroeg geboren kinderen (geboren vóór 30 weken zwangerschapsduur) verbetert en daardoor op den duur ook de algemene ontwikkeling, zoals motoriek, taal en leren. Kinderen die mee doen aan het onderzoek worden willekeurig in twee gelijke groepen verdeeld. De helft van de kinderen krijgt de extra voedingsstoffen (het Dolphin poeder) en de andere helft krijgt een controle poeder (zonder extra voedingsstoffen). Hierdoor kan het effect van het Dolphin  poeder op de hersenontwikkeling en ontwikkeling op de lange termijn worden onderzocht.

Wat houdt deelname aan de Dolphin studie in?
Deelname gaat van start rond de uitgerekende datum, als uw kind thuis is. Deelname aan de studie duurt in totaal twee jaar en bestaat uit vier verschillende onderdelen.

1. Extra voeding
Uw kind krijgt gedurende 12 maanden (vanaf de uitgerekende datum) het Dolphin poeder of het controle poeder. Dit mengt u thuis 2-4 keer per dag door de normale voeding van uw kind (afgekolfde
moedermelk of flesvoeding, later mag het ook door vaste voeding). De hoeveelheid poeder hangt af van het gewicht van uw kind; regelmatig wegen is dus nodig.

2. Hersenontwikkeling
Op de gecorrigeerde leeftijd van 3 maanden wordt de hersenontwikkeling van uw kind in kaart gebracht met een MRI scan in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.

3. Algemene ontwikkeling
Omdat uw kind te vroeg geboren is zal de ontwikkeling van uw kind worden gemeten in het lokale ziekenhuis op de gecorrigeerde leeftijd van 12 en 24 maanden. Daarbij zullen we u ook vragen om een online vragenlijst in te vullen over de algemene en taalontwikkeling van uw kind.

4. Telefoongesprekken
Gedurende het onderzoek zullen we regelmatig contact met u hebben om eventuele vragen te beantwoorden en u te begeleiden bij de studie waar nodig.

Heeft u vragen over deze studie? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen door te mailen naar DolphinStudie@umcutrecht.nl.