NEOCLOT study

NEOCLOT

 

Een prospectieve, observationele studie naar de behandeling van neonaten met lijngerelateerde trombose