In- en exclusiecriteria

Inclusiecriteria
Om in aanmerking te komen voor deze studie moet een patiënt voldoen aan de volgende criteria:

  • Geboren <32 weken amenorroeduur
  • Diagnose van matige of ernstige BPD volgens de nationale richtlijn (NVK)
  • Geschreven informed consent van ouders en/of voogd

 

Exclusiecriteria
Indien een patiënt voldoet aan één of meer van de volgende criteria, zal deze worden geëxcludeerd van de studie:

  • Significante congenitale hartziekte (persisterende ductus arteriosus, klein ASD of VSD zijn geen exclusiecriteria)
  • Pulmonale hypertensie die wordt behandeld met sildenafil of bosentan
  • Retinopathie of prematurity (ROP) waarvoor de oogarts een specifiek saturatiedoel heeft geadviseerd
  • Congenitale malformatie van de longen of luchtwegen
  • Ernstige verworven bovenste luchtweg abnormaliteiten zoals een subglottische stenose die endotracheale intubatie vereist
  • Interstitiële longziekten